ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0103


20 ธ.ค. 62
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0103

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง