ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0103


20 Dec 62
142

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0103

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

90 ครั้ง