ประกาศผู้ชนะงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า ของสพร. โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0080)


17 Dec 62
229

ประกาศผู้ชนะงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า ของสพร. โดยวิธีคัดเลือก (DGA/ุ63/0080) 

1

63-0080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

104 ครั้ง