ประกาศผู้ชนะงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า ของสพร. โดยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0080)


17 ธ.ค. 62
1234

ประกาศผู้ชนะงานจ้างบริการระบบโทรศัพท์ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า ของสพร. โดยวิธีคัดเลือก (DGA/ุ63/0080) 

1

63-0080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง