ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA CONTACT CENTER) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0067)


11 ธ.ค. 62
193
1