ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0087)


29 Nov 62
156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 5 ชั้น ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0087)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0087

101 ครั้ง