ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0055


22 Nov 62
230

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) จำนวน 119 ตู้ ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0055

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

121 ครั้ง