ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์หาช่องโหว่หรือความเสี่่ยงของซออร์สโ้ค้ด โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SECURITY TESTING TOOLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0076)


12 Nov 62
192

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์หาช่องโหว่หรือความเสี่่ยงของซออร์สโ้ค้ด โครงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ SECURITY TESTING TOOLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0076)