ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0088)


19 Nov 62
164

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (GNews) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0088)

1

63-0088 ประกาศผู้ชนะ

102 ครั้ง