ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud G-Cloud) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/63/0046)


2 Oct 62
301
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0046

136 ครั้ง