ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชั้น 18 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) DGA/63/0040


1 ต.ค. 62
169
1