ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการวงจรสื่อสาร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ DGA/63/0033


1 ต.ค. 62
190
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-63-0033)

104 ครั้ง