ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ DGA/63/0026


27 Sep 62
121
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0026

50 ครั้ง