ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบ IP Call Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/63/0022


2 Oct 62
160
1