ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/63/0021


2 Oct 62
162
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-63-0021)

88 ครั้ง