ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบสารสนเทศสำหรับศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขที่ DGA/63/0021


2 ต.ค. 62
151
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (DGA-63-0021)

87 ครั้ง