ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)" DGA/63/0010


2 ต.ค. 62
21
1