ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0060)


22 Oct 62
87

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0060)

1

ประกาศผู้ชนะ DGA63-0060

44 ครั้ง