ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ระยะเวลา 6 เดือน (1/10/62-31/3/63) (DGA/63/0050)


9 Oct 62
255

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service บนระบบ G-Cloud ระยะเวลา 6 เดือน (1/10/62-31/3/63) (DGA/63/0050)

1