ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud:G-Cloud)ระยะเวลา 6 เดือน (1/10/62-31/3/63) (DGA/63/0048)


9 Oct 62
175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud:G-Cloud)ระยะเวลา 6 เดือน (1/10/62-31/3/63) (DGA/63/0048)

1