ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ CCTV ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0011)


30 ก.ย. 62
109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ CCTV ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0011)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0011

66 ครั้ง