ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0028)


30 ก.ย. 62
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0028)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0028

12345 ครั้ง