ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0028)


30 Sep 62
94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0028)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0028

54 ครั้ง