ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0049


2 Oct 62
90

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Government Chat: G-Chat) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0049

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0049

25 ครั้ง