ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference) ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0029


2 ต.ค. 62
46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference) ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0029

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0029

6 ครั้ง