ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว.(อาคารพระจอมเกล้า) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0035


25 Sep 62
37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สป.อว.(อาคารพระจอมเกล้า) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/63/0035

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-63-0035

2 ครั้ง