ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างนิทรรศการของส่วนส่งเสริม และสื่อสารการตลาดและครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0018)


26 ก.ย. 62
36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ โครงสร้างนิทรรศการของส่วนส่งเสริม   และสื่อสารการตลาดและครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0018)

1