ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี พื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0019)


26 Sep 62
30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ประเภทรายปี พื้นที่ชั้น ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ และ ๑๙ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (DGA/63/0019

1

63-0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

4 ครั้ง