ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและรบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระยะเวลา 3 เดือน (1/10/62-31/12/62) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0014)


9 Oct 62
122

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและรบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ระยะเวลา 3 เดือน (1/10/62-31/12/62) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0014)

1