ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานรัฐฯ ระยะเวลา 6 เดือน (1/10/62-31/3/63) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/63/0042)


9 Oct 62
234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานรัฐฯ ระยะเวลา 6 เดือน (1/10/62-31/3/63)

1