ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0032)


8 ต.ค. 62
124

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0032)

1

63-0032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

83 ครั้ง