ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิต Music Video เพื่อสื่อสารเพลงยกเลิกสำเนาเอกสาร (DGA/62/0105)


17 ธ.ค. 61
157

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิต Music Video เพื่อสื่อสารเพลงยกเลิกสำเนาเอกสาร (DGA/62/0105)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

68 ครั้ง