ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA License สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/62/0077)


6 ธ.ค. 61
238
1

ประกาศผู้ชนะ

106 ครั้ง