ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาปรึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) และผู้ปฏิบัติงานอื่น (Other) และของหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาไปสู่หน่วยงานดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0048)


30 Nov 61
325

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาปรึกษาเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) และผู้ปฏิบัติงานอื่น (Other) และของหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาไปสู่หน่วยงานดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  (DGA/62/0048)

1

62-0048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

121 ครั้ง