ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนกลม กระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระอนามัยห่อเล็ก กระดาษเช็ดหน้า ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0084)


20 Nov 61
276

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนกลม กระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระอนามัยห่อเล็ก กระดาษเช็ดหน้า ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0084)

1