ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ Software License Adobe สำหรับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/๖๒/๐๐๗๒)


13 พ.ย. 61
240

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ Software License Adobe สำหรับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/๖๒/๐๐๗๒)

1

62-0072 ประกาศผู้ชนะ

106 ครั้ง