ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบันสู่โครงการองค์กรใหม่" DGA/62/0054


29 Oct 61
210

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างที่ปรึกษาโครงการดำเนินการคัดเลือกและโอนย้ายเจ้าหน้าที่จากโครงสร้างองค์กรปัจจุบันสู่โครงการองค์กรใหม่" DGA/62/0054

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

95 ครั้ง