ประกาศผุ้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)โดยวิธีคัดเลือก เอกสารเลขที่ DGA/๖๒/๐๐๖๓


26 ต.ค. 61
240

ประกาศผุ้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)โดยวิธีคัดเลือก เอกสารเลขที่ DGA/๖๒/๐๐๖๓

1

62-0063 ประกาศผู้ชนะ

122 ครั้ง