ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) ของ สพร. (DGA/62/0025)


27 ก.ย. 61
307
1