ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0024)


27 Sep 61
330
1