ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" DGA/62/0036


27 ก.ย. 61
271

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" DGA/62/0036

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

149 ครั้ง