ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a service บนระบบ G-cloud ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0021)


21 ก.ย. 61
148
1