ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud:G-Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ DGA/62/0016


20 ก.ย. 61
1234

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud:G-Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ DGA/62/0016

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12345 ครั้ง