ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0002)


21 ส.ค. 61
586

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดของสำนักงานพัฒนารับบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0002)

1

62-0002 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

35 ครั้ง