ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/62/0001)


15 ส.ค. 61
734
1

ประกาศแผน

42 ครั้ง