ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Datacenter)" โดยวิธีคัดเลือก (DGA/62/0293)


21 ม.ค. 63
422

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Datacenter)" โดยวิธีคัดเลือก (DGA/62/0293)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0293

221 ครั้ง