ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ฯ" โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0314)


2 ธ.ค. 62
497

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ฯ" โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0314)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0314

193 ครั้ง