ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการและห้องรับรองผู้บริหาร ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0309)


19 พ.ย. 62
366

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประธานกรรมการและห้องรับรองผู้บริหาร ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0309)

1

62-0309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

159 ครั้ง