ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒ และมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0313)


22 ต.ค. 62
507
1