ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒ และมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0313)


22 Oct 62
518
1