ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สพร. (ด้วยวิธี e-biding) (DGA/62/0256)


22 Oct 62
374

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ ของ สพร. (ด้วยวิธี e-biding) (DGA/62/0256)

1

62-0256.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

151 ครั้ง