ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/62/0283


17 Oct 62
454

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง DGA/62/0283

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0283

195 ครั้ง