ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3.1 (Thailand Government Spending Phase 3.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ DGA/62/0278


2 Oct 62
419

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3.1 (Thailand Government Spending Phase 3.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ DGA/62/0278

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา DGA-62-0278

177 ครั้ง