ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/62/0294)


23 ก.ย. 62
394
1