ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ CITIZENinfo Application ในส่วน Citizen Feedback" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0276)


23 ก.ย. 62
303

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ CITIZENinfo Application ในส่วน Citizen Feedback" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/62/0276)

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

130 ครั้ง